От добро дърво – добри плодове!

Новини

01.09.2018

С началото на септември започна и новият проект на фондация "Ценности, добродетели, интегритет" в партньорство със сдружение "Сили имам да се боря"- гр. Самоков, подкрепен от Обществения борд на „Телъс Интернешънъл – България". Първото работно ателие по групово рисуване с пръсти бе проведено на открито в парка до стадиона в Самоков.До края на 2018-та предсотят още 5 такива уъркшопа, резултатът от които ще бъде представен публично на изложба в контекста на традиционния коледен бал на партньора "Розовата Коледа", предвиден за 12.12.2018 г.

10.07.2018

Уоркшоп за българската шевица бе изнесен от пет участници от България в международния младежки обмен по проект „Мултикултурно изкуство, Серия 2", проведен от 1-ви до 9-ти юли 2018 г. в италианските градове Монтекатини, Пистоия и Флоренция.


23.04.2018

С априлска визита във Флоренция за предварително планиране на дейностите започна реализацията на проект „Мултикултурно изкуство – серия 2" по програма „Еразъм+", в който фондация „Ценности, добродетели, интегритет" е партньор на водещата италиянска организация, заедно с НПО-та от Турция, Гърция, Франция и Великобритания. В началото на юли 2018 г. предстои младежки обмен в италиянския СПА курорт Монтекатини и близкия областен град Пистория, на който арт-фасилитаторът на фондацията ще заведе четири български младежи с интерес по темата на проекта.


21.12.2017

С три последователни изложби с елементи на хепънинг завърши проект „ЦВЕТНО". Те бяха проведени през ноември и декември 2017 г. в компекс за социални услуги „Олга Скобелева", СОУ „Найден Геров" и МОЛ „Марково тепе" в Пловдив. Гости на изложбите бяха г-н Георги Титюков, Заместник кмет на гр. Пловдив (който не пропусна случая да порисува с нас), г-н Веселин Козарев, Зам. кмет на район Централен, г-н  Александър Колев, Зам. кмет на район Тракия,  г-жа Милка Тодорова-Добринкова,  Зам. кметът на район Източен, г-жа Иванка Киркова, Директор на РИО-Пловдив, директорите на  СОУ "Найден Геров" и КСУ „Олга Скобелева", предстваители на финансиращата Общинска фондация „Пловдив 2019", деца и младежи от училището и комплекса, техни родители, доброволци и други приятели и сподвижници от близо и далеч.


19.11.2017

Изложби на картини, рисувани по наши проекти, в Пловдив и София в един и същи ден!

От 14:00 на 21.11.2017 г. по случай деня на християнското семейство в комплекс за социални услуги „Олга Скоберлева", в рамките на по-голямо събитиие на социалната институция, ще бъде открита първата от предвидените 3 изложби по проект „Цветно" в Пловдив, в която ще има и елемент на хепънинг, като деца и младежи от комплекса и гости на събитието ще рисуват заедно, подпомагани ат арт-фасилитатора на фондацията.

Същия ден от 18:00 в галерия „Квадрат 500" в София ще бъде представена и изложбата „Шарен цвят", включваща картини на деца и младежи от центровете за настаняване от семеен тип „Софроний Врачански" и „Паисий Хилендарски" в столилчния ж.к. „Люлин", рисувани по-рано през годината по проект „Заедно творим на люлинския Крим" на фондацията.


27.10.2017

С две фокус групи в селата Калугерово и Динката започна работата по проект „ЕТНОКУЛТУРНА ПАЛИТРА: нововъведения в работата на ДГ „Слънчице" в подкрепа на образователната интеграция и социализация на деца и родители от общността", финансиран по конкурсна процедура 33.16-2017 от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Проектът се изпълнява от детската градина в с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик в партньорство с фондация „Ценности, добродетели, интегритет". В рамките на 12 месеца в и извън детска градина „Слънчице" ще бъдат проведени серия от обучителни, творчeски и кооперативни дейности, целящи да способстват за пълноценната социализация на децата, с активното и ангажирано участие на техните родители и учители.


11.10.2017

На 10.10.2017 г. в Културен център Люлин се състоя заключителната представителна изложба по проект „Заедно творим на люлинския Крим" с участието на деца и младежи от ЦНСТДМБУ „Софроний Врачански" и ЦНСТДМБУ „Паисий Хилендарски" в София. Бяха представени техни 28 колективни картини (включителнo един триптих и два диптиха),както и 12 индивидуални картини, нарисувани по време на 18-те работни ателиета по групово рисуване с пръсти с маслени бои, проведени в рамките на проекта. Картините ще останат в изложбената зала на културния център до края на месец октомври, 2017 г.


09.10.2017

На 08.10.2017 г. екип на фондация „Ценности, добродетели, интегритет" проведе пейнбилдинг в рамките на по-голям тимбилдинг за служители от голяма столична строителна компания. В рамките на творческия процес, с вдъхновеното участие на 60 човека, бе сездаден полиптих от 8 големи платна на тема „Градът на бъдещето", който ще краси офиса на компанията.


03.10.2017

На 10.10.2017 г. (вторник) в Културен център Люлин в София ще бъдат проведени последните две събития по проект "Заедно творим на люлинския Крим" на фондация "Ценности, добродетели, интегритет": пресконференция от 11:00 часа и заключителна предствителна изложба от 18:00 часа. На тях ще бъдат представени картините от проведените по проекта 18 работни ателиета по групово рисуване с пръсти с маслени бои с възпитаници от центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания "Паисий Хилендарски" и "Софроний Врачански", разположени на ул. "Крим" в столичния ж.к. "Люлин". Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура 2017", по направление 4 "Култура на общността", програма 9 "Активно включване". 


16.06.207

От юни 2017 г. фондация „Ценности, добродетели, интегритет" има нов двуезичен сайт www.vvifoundation.org. На сайта, създаден с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура 2017" по проект „Заедно творим на люлинския Крим", може да бъде намерена по-подробна информация на български и английски език за дейността на фондацията, както и богат снимков материал от конкретни събития. Старият сайт www.vvif.ngobg.info  също ще продължи да функционира. 


01.06.2017

Кипи работата по двата текущи проекта на нашата фондация: "ЦВЕТНО" (в партньорство с пловдивската асоциация "Голям брат Голяма сестра - България") по Програмата за нови проекти в областта на културата на Общинска фондация "Пловдив 2019" и "ЗАЕДНО ТВОРИМ НА ЛЮЛИНСКИЯ КРИМ" по Столична програма "Култура 2017". Към дата 1 юни по прървия проект в Пловдив вече са проведени общо 13 работни ателиета по групово рисуване с пръсти с маслени бои за деца и младежи от Комплекс за социални услуги "Олга Скобелева", СОУ "Найден Геров" в кв. "Столипиново" и ОУ "Гео Милев". По втория проект проведените занимания с участници от центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания "Паисий Хилендарски" и "Софроний Врачански" в соличния квартал "Люлин" са общо 9. И по двата проекта предстоят още рисувателни сесии, заключителна обща излобжа на малките художници в София и серия от изложби и хепънинги в Пловдив. 


01.04.2017

На първи април 2017 г., не на шега, започна работата по проект „Заедно творим на люлинския Крим" на фондация „Ценности, добродетели, интегритет", финансиран по направление 4 „Култура на общността", програма 9 „Активно участие" на Столична програма „Култура" 2017 г. В рамките на проекта (до края на ноември 2017 г.) ще бъдат проведени серия от творчески ателиета по групово рисуване с пръсти с маслени бои с участието на деца и младежи отдвата съседни центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, разположени на ул. „Крим" в столичния квартал „Люлин", а в края на проекта ще бъде организирана голяма публична изложба на тяхното съвместно творчество в Културен център Люлин.

 

26.02.2017

Приключи работата по проект „Планината ражда доброволци"  на фондация „Ценности, добродетели, интегритет", финансиран по тематична област 1 (младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи) на Национална програма за младежта. След три еднодневни обучения в гр. Самоков на теми от доброволчеството и един изнесен семинар в с. Бели Искър за разработване на доброволческа кампания, младежи от четири самоковски училища осъществиха кампания за активно четене и организираха свободен обмен на книги в центъра на града с цел създаване на книжна банка към Младежки парламент – Самоков. Друга линия на активност на младежите бе инициативата за отпускане на помещение, където да се провеждат редовни дейности на Младежки парламент – Самоков. За целата младите хора осъществиха среща с кмета на града (и последваща пресконференция в сградата на общината), от когото получиха уверение за разрешение на въпроса в близко бъдеще. Информация и снимки от всички събития по проекта може да се намерят на страницата на Младежки парламент – Самоков във Фейсбук.


19.02.2017

Приключи работата по проект „Церово – за младежки подвизи готово!", финансиран по тематична област 4 (активизиране на младите хора в малките населени места) на Национална програма за младежта. В началото на февруари 2017 г. членовете от едноименния клуб участваха в изнесено обучение във Велинград с елементи на тимбилдинг и планиране на гражданска кампания. Младежите избраха да организират общослески творчески празник и изложба в с. Церово. Събитието се проведе в местното читалище „Георги Бенковски 1900" на 18.02.2017 г. В програмата бяха включени: рисуване с разтворими бои и оцветяване на фигурки за деца, работилница за правене на мартеници, уъркшоп за декупаж, ателие за работа с вълна, както и рисуване с пъсти с маслени бои за големи. За организацията и творческия процес на работните маси отговаряха младежите, участвали в проекта. В празника ентусиазирано се включиха над 60 души от местната общност, като най-младият участник беше на 2 години, а най-възрастният – на 72. Събитието бе уважено и от Зам. кмета на община Лесичово г-жа Веселина Милкова, която поздрави присъстващите и връчи серификати на участниците в проекта. Повече подробности и снимки от проведените 15 събитя по проекта могат да бъдат намерени в общодостъпната група във Фейсбук „Церово- за младежки подвизи готово!"


01.01.2017

НОВОГОДИШНИ ПОДАРЪЦИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ЦНСТ „ЛЕСИЧОВО"!

В рамките на проект „Церово – за младежки подвизи готово!" членовете на едноименния клуб първо гостуваха на коледното тъжество на децата и младежите от дома, а после организираха и спортен полуден, през който младите хора от двете съседни села поиграха заедно футбол и волейбол на новия стадион в с. Лесичово. Между Коледа и Нова година младежите от с. Церово спонтанно организираха благотворителна кампания в полза на децата от дома в Лесичово. На 30.12.2016 г. те пътуваха до магазин „Джъмбо" край Пловдив, от където, със събраните от кампанията средства, закупиха подаръци за питомците от ЦНСТ „Лесичово" на обща стойност 234,77 лева. Подаръците (основно учебни помагала и пособия, игри, спортни артикули и лакомства) бяха връчени на децата от дома в Лесичово още същия ден, за което младежите от Церово получиха свидетелство за дарение, благодарствено писмо и признателните усмивки на нови приятели.


23.12.2016

На 22.12.2016 в залата на хотел „Арена" в гр. Самоков бе проведено стартиращото събитие по проект № 42-00-24/10.10.2016 „Планината ражда доброволци" на фондация „Ценности, добродетели, интегритет", финансиран с договор № НПМ-003-П2-ТО1/2016 от Национална програма за младежта (2016-2020) – фокус-група по метода „Световно кафене". В събитието взеха участие 25 младежи от три самоковски училища, които работиха по шест въпроса, свързани с младежкия живот в Самоков, като набелязаха мерки и инициативи, с които биха могли да го раздвижат. Събитието бе отразено от представители на местните медии – в-к „Приятел", в-к „Самоков 365" и ТВ канал „Рила". По проекта са предвидени още три еднодневни обучения на теми от доброволчеството, изнесен семинар/уъркшоп за разработване на младежка доброволческа кампания, която се очаква да бъде осъществена в града до края на м. февруари, 2017 г.


10.12.2016

Проект „Церово – за младжеки подвизи готово!" на фондация „Ценности, добродетели, интегритет" стартира с информационен ден/фокус-група, проведена в читалище „Георги Бековски", с. Церово. Събитието, в което активно участие взеха 20 младежи, бе уважено и от г-жа Веселина Милкова, Зам. кмет на община Лесичово. Целта на проекта е да ангажира местни младежи от с. Церово и приходящи от гр. Пазарджик в начинания, целящи да превърнат селото в по-добро място за живеене. По проекта с продължителност от 3 месеца са предвидени серия от съвместни творчески, спортни и занимателни дейности, гостувания и посещения в и извън селото, семинар в гр. Велинград и реализиране на обща младежка инициатива.

 

5.12.2016

Фондация „Ценности, добродетели, интегритет" подписа договори за изпълнение на два проекта по Подпрограма 2 (Национални младежки инициативи и кампании) на Национална програма за младежта. Първият, по тематична област 1 (Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи), се нарича „Планината ражда добоволци" и ще работи с членове на неформалния младежки парламент в гр. Самоков, а вторият, по тематична област 4 (Активизиране на младите хора в малките населени места) е под името „Церово – за младежки подвизи готово!" и ще работи с младежи от с. Церово, община Лесичово, област Пазарджик. Очаквайте подробности за реализацията на двата проекта.

 

15.11.2016

Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България" Пловдив в партноьрство с фондация „Ценности, добродетели, интегритет" спечелиха проект „ЦВЕТНО" по първия конкурс за нови проекти на ОФ „Пловдив 2019". В рамките на 12 месеца проектът ще проведе 24 работни ателиета по групово рисуване с пръсти с участитето на деца и младежи от комплекс за социални услуги „Олга Скобелева", ученици от ромски училища в квартал „Столипиново" и младежи-доброволци в Пловдив. По време на проекта ще бъдат проведени и 3 еднодневни обучения на доброволци (за работа с деца в неравностойно попожение, организиране на кампании и промотиране на културни събития) и ще бъдат организирани 3 изложби (2 отделни и една съвместна) с фокус постиженията на участниците в проекта, съпътвствани от три хепънинга на открито, чрез които младите хора ще покажат себе си в светлината на творци, ще въвлекат свои върстници, родители и съграждани в жизнерадостни и атрактивни колективни занимания с изкуство и ще ангажират вниманието на обществеността в преобразените чрез дейността им пространстава на случване на тези събития, както и в интернет пространството (чрез отворена група във Фейсбук, представяща процеса и постиженията на проекта). Проектът ще бъде изпълнен през 2017 г.


27.08.2016

Арт-фасилитатор на фондация „Ценности, добродетели, интегритет" проведе пред сградата на община Луковит арт-работилница на открито като част от програмата по случай празника на града.

 

09.05.2016

Приключи работата по проект "Изкуство на върха на пръстите", реализиран в партньорство между фондация "Ценности, добродетели, интегритет" и сдружение "Център за независим живот" по програма "Култура" на Столична община. В рамките на 4 месеца арт-фасилитатор на фондацията проведе 8 творчески уоркшопа по рисуване с пръсти за хора с и без увреждания от различни възрасти, които заедно създадoха 23 картини с общо (колективно/групово) авторство. Картините бяха представени на съвместна изложба в „Сити Марк Арт Център" в София на 05.05.2016 г. във връзка с Европейския ден на независимия живот. Повече подробности за проекта и неговата реализация – в страницата на проекта във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/%D0%98%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-540421669468445/?fref=ts

Отзиви за проекта на адрес: http://cil.bg/blog/2016/05/08/magiyata_na_zaednostta/

 

18.04.2016

На 16.04.2016 г. представител на фондация "Ценности, добродетели, интегритет" участва като лектор в програмата на „Свободата да бъдеш - фестивал за ума, тялото и духа", проведен в „Софарма тауърс" в София.

 

18.01.2016

Екип на фондация "Ценности, добродетели, интегритет" проведе в гр. Кюстеднил тимбилдинг обучение на екипа на начално училище „Св. св. Кирил и Методий", с. Ръждавица по проект „Добри в ритъма – добри в уроците" на Институт за изкуство и терапия „ЛИБЕРА" по Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход , при който се отчитат и надграждат силните страни на детето на фондация „Работилница за граждански инициативи".

 

30.09.2015

Екип на фондация "Ценности, добродетели, интегритет" проведе в еко-хотел „Здравец" над Пловдив петдневен лагер-обучение за 48 младежки работници от 12 европейски държави по проект „Be Happy, Be Healthy" на асоциация „ГОЛЯМ БРАТ ГОЛЯМА СЕСТРА – България" Пловидив, финансиран по програма „Еразъм +", сектор „Младеж". Повече подробности за събитието – в страницата на проекта във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/groups/675173422618367/?fref=ts

 

 19.09.2015

Арт-фасилитатор на фондация „Ценности, добродетели, интегритет" проведе групово рисуване с пръсти за деца в центъра на в гр. Самоков като част от фестивала „Ритъмът на планината", организиран с подкрепата на местната община.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info