От добро дърво – добри плодове!

Инициативи, услуги

Инициативата "Поръчай ценности и добродетелеи в училище!", чрез която образователни институции в страната могат да си поръчват еднократни, няколкократни или цели серии от беседи за ценности и добротетели, които искат да бъдат дискутирани с техните учениции (а също и с родители и учители).

 

Екип на фондацията осъществява бредбилдинги и пейнтбилдинги, а също и отделни такива сесии в рамките на други събития, по поръчка на външни организации и институции.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info