От добро дърво – добри плодове!

Членове на екипа

Станимир Кискинов, доктор по политология, с 14-годишен опит в отдела за култура на Посолството на САЩ в България като координатор на програма "Демократична комисия" (финансираща проекти на български неправителствени организаци) и програма „Международни гости" (за културен и образователен обмен); последващ 9-годишен опит като обучител и експерт по писане, оценка и управление на проекти; серифициран треньор по програма „РОМЕД" (интеркултурна медиация за ромски общности) на Съвета на Европа и Европейската комисия; сертифициран обучител от Академия за модерно лидерство в местните власти на Съвета на Европа.

 

Йордан Танковски, магистър по психология, бивш директор на Българския младежки червен кръст, треньор по широк кръг от теми от т.нар. „меки умения", организационен консултант, автор на обучителни материали за младежи и възрастни

 

Ралица Руменова, дипломиран инженер, арт-фасилитатор, организатор и фасилитатор на събитя, с опит в администрирането на проекти и обществени поръчки.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info