От добро дърво – добри плодове!

Фондация "Ценности, добродетели, интегритет"

Мисия на неправителствената организация

Основната мисия на фондацията е създаването и развитието на ценностна интелигентност (или VQ – values quotient, подобно на IQ и EQ – ментална и емоционална интелигентност) в българското общество.

Цели на организацията

Основна цел на фондацията е да способства за формиране, популяризиране и въплъщаване на жизнеутвърждаващи ценности, добродетели и интегритет в България, Европа и по света на ниво личност, семейство, организация, гилдия, общност и общество в сфери като образование (формално и неформално – на деца, младежи и възрастни), наука, изкуство и култура, граждански активизъм и обществена дейност за формулиране на политики, социални дейности, здравеопазване, работа с представители на уязвими групи, медии и други заинтересовани от предмета на дейност на фондацията организации и институции на местно, регионално, национално и международно равнище.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info